Bảo tồn giá trị văn hóa tây sơn

Nâng Cấp Di Tích Mộ Thứ Phi Vua Quang Trung

0

UBND TP Hội An (Quảng Nam) vừa quyết định đầu tư 150 triệu đồng để nâng cấp di tích mộ thứ phi vua Quang Trung và các tướng Tây Sơn tại thôn 5, xã Cẩm Thanh, TP Hội An.

Tại khu di tích cấp quốc gia này, ngoài mộ thứ phi Trần Thị Quỵ còn có hai tướng của Tây Sơn: mộ ông nội của thứ phi là Trần Công Thức (được triều Tây Sơn phong chức đại đốc quận công đại tướng quân) và người anh ruột của thứ phi là Trần Công Giai (giữ chức cai đội huyên hòa hầu đại đô đốc).

Thã xây ang sía l¡i mÙ thé phi vua Quang Trung Tr§n ThË Quõ – ¢nh: Thái Mù

Do bị thời gian tàn phá, di tích xuống cấp nặng nề. Dự án tu bổ lần này sẽ giữ nguyên trạng di tích, chỉ xây, sửa lại các vết nứt, vỡ, lót gạch tạo hành lang lối đi, dựng biển chỉ dẫn, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 1-2018.

Nguồn: Tuoitre.vn

You might also like