Bảo tồn giá trị văn hóa tây sơn

Lễ Hội Đâm Trâu Mừng Nhà Rông Mới

Đâm trâu để ăn mừng lúa mới, ăn mừng khánh thành nhà rông… là lễ hội vui tươi, đặc trưng của các làng đồng bào Dân tộc thiểu số của miền núi Bình Định, cũng như khu vực Tây Nguyên với các lễ tục được duy trì.

Sau đây là một số hình ảnh sinh động về lễ hội đâm trâu mừng nhà rông mới của đồng bào Ba na tại làng K8 (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh).

Nguồn: https://binhdinh.gov.vn/

You might also like